ברוך השם משמח, וכאילו שכולם שם מחוסנים…
רק למה לאומן צריך דווקא מחוסנים או מחלימים שמישהו יענה על זה תשובה ענינית