שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, י"ז בסיון ה'תשע"ט