שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שני. כ"אח בסיון ה'תשע"ט