שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ב' באדר ה'תש"פ