שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ג באדר ה'תש"פ