בירושלים נפטרה הרבנית הצדקנית מרת גיטל טורנהיים ע"ה אשת יבלחט"א האדמו"ר מוולברוז, המאושפז מזה כמה שנים בבית חולים לאחר תאונה שעבר

בירושלים נפטרה הרבנית הצדקנית מרת גיטל טורנהיים ע"ה אשת יבלחט"א האדמו"ר מוולברוז הרה"צ ר' אלתר יעקב נתנאל חיים הכהן שליט"א, המאושפז מזה כמה שנים בבית חולים לאחר תאונה שעבר.

בניה: הרב ישכר דוב בעריש. הרב אהרן בצלאל. הרב משה דוד. הרב אברהם מרדכי לייב. הרב שמעון נחמיה. חתניה. הרב אליהו ברנשטיין. הרב אהרן דוד שכטר. הרב ראובן יוסף בולטין. הרב פנחס רובינשטיין.