שעות בודדות לסגירת קמפיין ההתרמה עבור מוסדות ישיבת קמניץ בארה"ק נרשמת היענות מרשימה לקריאתם וברכתם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ולברכתו של מרן הגרב"ד זצ"ל • בועד הקמפיין קוראים לתורמים להזדרז ולהקליד תרומתם לפני הלחץ הצפוי בזמן נעילת הקמפיין.

לתרומות לחצו כאן>>>