כולנו מקדימים עכשיו הצלה לסכנה ונכנסים ברוגע לחופש! החופש הגדול מציב להרבה מאיתנו, ההורים, אתגרים לא פשוטים בכלל

הבנים והבנות יוצאים מהמסגרות השומרות עליהם במהלך השנה, ומתחילים לצאת ולטייל ברחבי הארץ ולפעימים העולם, כשבכל שנה מחדש אנו פוחדים ומתפללים כל פעם אחרי גוום המתרחק ותרמיל הטיולים עליו, שנזכה שיחזרו לחיים טובים ולשלום. לפעמים הם עוד בשליטתינו כשהם קטנים ואנו חושבים שאנו יודעים איפה הם מסתובבים, אבל מספיקה בריכה קטנה בצימר כדי להוציא אותנו משלוותנו וממש להרוס את כל החופשה כשכל רגע אנו בודקים שדלת הבריכה נעולה.

כשהילדים גדלים ומתבגרים, שמה אנחנו כמעט מחוץ לתמונה. חוץ מטלפון שתים במהלך הטיולים, אנו לא רואים וולא יודעים מה איתם. הן בסכנות גשמיות, בהרפתקאות שונות ומשונות שרק בגיל הטיפשעשרה מעלים בני אדם על דעתם לעשות, והן בסכנות רוחניות האורבות לילדנו היקרים אותם טיפחנו ועמלנו שנים על קדושתם, והרחוב קודר וקורץ מתמיד, כשבכל השנה אנו עוד יודעים שהמסגרת שומרת והם לומדים ומתחזקים אבל עכשיו הכל פתוח רח"ל.

השנה מקדימים הצלה לסכנה! מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, מופת הדור יצא בהבטחה נדירה והיסטורית שהרגיעה כבר אלפי הורים:
כל המשתתף בהצלת מוסדות זיו יהודה מקריסה בימי הקמפיין הבעל"ט, רביעי וחמישי כ"א כ"ב תמוז, יינצלו הוא וילדיו ומשפחתו מפגעי הזמן ברוחניות ובגשמיות!

כן, אתם קוראים נכון! השנה נכנסים לבין הזמנים עם הביטוח המושלם והמקיף ביותר נגד סכנות ומאורעות החופש שלצערנו בכל שנה חזרו על עצמן. יינצלו מפגעי הזמן ברוחניות ובגשמיות! לחצו כאן>>>

‫מוסדות 'זיו יהודה' שבראשות הגאון הצדיק רבי אהרן יצחק שטרן שליט"א הוקמו לפני כעשור מכוחו ומיסודו של מרן הגה"ק המקובל האלוקי רבנו יהודה זאב ליבוביץ זיע"א, במטרה לקרב ליבות ישראל לאביהם שבשמים על ידי מפעלות תורה עבודה וגמילות חסדים באוירת חביור וחיבוק מופלאה לכל יהודי באשר הוא שם, כשמכל קצוות הארץ נוהרים המונים ל'זיו יהודה' ולציון הקדוש של רבי יהודה זאב זיע"א בביה"ח פוניבז' בבני ברק בתפילות רצופות 365 יום בשנה יום ולילה לא ישבותו.

עיקר פעילות המוסדות הקדושים מוחזקת מכח רשת הכוללים המפוארת שבמקום, ובהם אברכים בני עלייה הלומדים בשיטת ייחודית הכוללת העמדת תלמידי חכמים מופלגים בהספק ובהבנה, כשעל הכוללים וכל המוסדות מנצח ביד רמה רבי אהרן יצחק שטרן שליט"א המנעים ומאהיב את התורה על כל שכבות העם בעוצמה נדירה כפי שקיבל מרבו שהיה ממש יד ימינו, רבנו הרב ליבוביץ זיע"א.

בשנה האחרונה לצערנו מתמודדת הנהלת המוסדות עם גזירה קשה מנשוא! הנגידים שתמכו בכולל שנים, ירדו מגדולתם, והתמיכה בכולל שהיה מבוסס, ירדה לגמרי! עד שהגענו למצב של עוללים שאלו לחם ואין, ולתות בית המדרש בסכנת סגירה מיידית!

בברכת והוראת גדולי הדור יצאו 'זיו יהודה' בקמפיין מיוחד לגיוס המונים רגי לפני הקריסה חלילה, בניסיון אחרון ונואש להציל את בית המדרש המאיר לארץ ולדרים.

לא לחינם התבטא מרן רשכבה"ג שר התורה שליט"א בשפת ברכה ייחודית שאין כמוה לכל תורמי ומצילי המוסדות בשעה קשה זו

'שיזכו הם ומשפחתם להינצל מפגעי הזמן, ויזכו לתורה ברוחניות ובגשמיות!

לא מפספסים! כאן ניצלים ומצילים את ילדינו. וזוכים לברכה הנדירה וההיסטורית. אנחנו חייבית את זה לילדים שלנו. תזכו למצוות ולישועות אדירות!