חיי השתנו ברגע זה מן הקצה אל הקצה….
חשוב מאד עניין הכבוי אש!!