הרב הגיע למסירת שיחת זיכרון למרן המשגיח רבי דוב יפה בהיכל ישיבת כנסת חזקיהו לרגל יום השנה לפטירתו. טרם כניסתו להיכל הישיבה נועדו עם מרן שליט"א רבני העיר להתייעצות אודות עניני הנהגת המקום ולקבלת הכוונה והדרכה נכונה.