בישיבת מועצת העיר שנערכה הערב מונה יו"ר דגל התורה לסגן ראש העיר בשכר, לאחר שמינויו התעכבו בשל חילוקי דעות ארציים בין הסיעות השונות • רובינשטיין: ע"מ להבהיר את מחויבותי, אשלים את הפסד הימים שעברו מהישיבה הקודמת לישיבה הנוכחית"

לאחר שמינויו של יו"ר 'דגל התורה' בביתר עלית – דודי זלץ, לתפקיד סגן ראש העיר עוכבו, בעקבות שיקולים מפלגתיים ארציים, הערב בישיבת מועצת העיר מונה האחרון לתפקיד הסגן, כשאף ראש העיר מאיר רובינשטיין אמר כי ישלים את ההפסד בגין 18 הימים שעברו מאז ישיבת מועצת העיר הקודמת, בה היה אמור להתמנות לתפקיד.

בישיבת מועצת עיריית ביתר עילית שנערכה הערב, מונה כאמור יו"ר דגל התורה בביתר, דודי זלץ, לסגן ראש העיר בשכר, לאחר שמינויו התעכבו על אף ההסכמים הקואליציונים שחתמו הצדדים, בשל חילוקי דעות ארציים בין הסיעות.

במכתב אישי לזלץ כתב רובינשטיין, כי "אני שמח לקיים את אשר סוכם. ע"מ להבהיר את מחויבותי הבלתי חוזרת למילתי, הנני להודיע כי אשלים את ההפסד בגין 18 הימים שעברו בין הישיבה הקודמת לישיבה הנוכחית".

רובינשטיין סיים את מכתבו ב"תפילה ותקווה שמעירנו תצא הבשורה ובעז"ה שיתוף הפעולה יהיה לשם ולתפארת בכל הארץ ונזכה לקדש שם שמים בכל מעשי ידינו".

ישיבת מועצת העיר הערב