מעמד מרגש נערך בתלמוד התורה "אור האמת" בעיר. חגיגת חומש מרכזית לילדי כיתה א'. תלמידי הת"ת התברכו בראשונה מפי מורנו ורבנו נשיא הת"ת הגה"צ הרב אליעזר בן דוד שליט"א, לאחר מכן התכנסו התלמידים בבית המדרש שע"י הת"ת, שם שמעו שיחה מפי המנהלים שליט"א על מעלתה של התורה הקדושה

לאחר השיחה המרגשת יצאו התלמידים באוטובוסים לעיה"ק ירושלים בדרכם לשריד בית מקדשינו – הכותל המערבי,  כשההרגשה הייתה בדומה למעמד הבאת הביכורים, במהלך הדרך פרצה השמחה מגרונם של צערי הצאן בשירים מיוחדים על מעלת התורה הק' וכן שרו התלמידים שיר מיוחד שהלחין מורנו הגה"צ הרב אליעזר בן דוד שליט"א על ימי הילדות.

בהגיע חתני התורה לרחבת הכותל המערבי התקבצו סביבם מאות תיירים מכל העולם והתרגשו לראותם כשכתריהם בראשם הלא הוא "כתר תורה". קידוש ד 'גדול נערך עת צעדו בחיל ורעדה לרחבה. התרגשות מיוחדת נרשמה עת הכניסו התלמידים היקרים בין אבני הכותל את בקשתם שנכתבה בפתק שהוכן לכך מראש ובו כל תלמיד הביע את שאיפותיו  הרוחניות והנעלות.

לאחר מכן התקבצו הילדים תחת טלית להתברך בברכת הנערים "המלאך הגואל אותי", נדמה היה כי העולם כולו נשתתק כבמעמד הר סיני עת שרו התלמידים את השירים "כד יתבין ישראל ועוסקין בשמחת התורה" ו"תן בליבנו בינה להבין ולהשכיל".

ברתת ובזיע עלו התלמידים להיכל הישיבה הגדולה והעטירה ישיבת "פורת יוסף" השוכנת כבוד בעיר העתיקה, שם פנו לראש הישיבה הגאון הגדול הרב משה צדקה שליט"א אשר בירך את כל אחד ואחד מהחתנים. התלמידים גם שמעו מפי הרב שיחה מיוחדת בעניינא דיומא על כך שהכתר תורה הנמצא על ראשם, מעיד על היותם שייכים לעם סגולה ופניהם מעידים על כך שהם מתחנכים בתלמוד תורה תחת הנהגתו של אדם גדול וצדיק.

דמעות של אושר ותפילה זכה נאמרה מפי ההורים שיחיו של התלמידים עת הסתיים המעמד העילאי וכולם נשאו בליבם תפילה שנזכה לראותם גדלים בתורה וביראת שמים.