התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית פנתה ליועץ המשפטי ולמבקר עיריית טבריה, בדרישה לבטל את הודעת ראש העירייה כי החוף הנפרד ייפתח לציבור הרחב מהשבת הקרובה. "הסדרת שעות רחצה נפרדת היא עניין המסור להחלטת מועצת העיר"

התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, גוף משפטנים הפועל ל"שמירת צביונה של המדינה", פנתה ליועץ המשפטי ולמבקר עיריית טבריה, בדרישה להורות על ביטולה של הודעת ראש העירייה רון קובי כי החוף הנפרד ייפתח לציבור הרחב מהשבת הקרובה.

במכתב ששלחה, כותבת התנועה כי חוק העזר העירוני קובע כי הסדרת שעות רחצה נפרדת היא עניין המסור להחלטת מועצת העיר ולכן אין בסמכות ראש העירייה להורות על ביטול החלטה זו באופן חד-צדדי.

עוד מציינת התנועה כי גם חוק העזר לאיגוד ערים כנרת בדבר הסדרת הרחצה בכנרת, שנחקק בשנת 2014, קובע כי "לא ייכנס אדם בתחום חוף הים למקום או במועד שקבע האיגוד לרחצה לשאינם בני מינו". כלומר, נדרש אישור כפול – הן מצד מועצת העיר והן מצד איגוד ערים כנרת.

"קריאתו זו של ראש העירייה, פחות מיממה לאחר שכשל בפעם הרביעית בהעברת התקציב, וערב זימונו לשימוע לפני הדחה אצל שר הפנים, מעלה חשד כי מדובר בנקמנות פוליטית ברקע מאבקיו המתוקשרים של מר קובי בציבור הדתי בעיר", נאמר בפניית התנועה למנדלבליט.

מתנועה למדינה יהודית ודמוקרטית נמסר כי היא "מבקשת לוודא כי בפרק הזמן הקצר שנותר לרון קובי בכהונתו, לא יתאפשר לו לבצע מחטפים כלשהם, קל וחומר כאלה המנוגדים לחוק, ולוודא כי הקריאה האמורה תבוטל באמצעות הודעה מסודרת מצד דוברות העירייה, תוך הבהרה כי מדובר בקריאה המנוגדת לחוק".

כזכור, רון קובי מכריז הבוקר על פתיחתו של החוף הנפרד בשבתות לציבור הרחב. נציין כי מדובר בחוף הנפרד עליו עמלו במשרד הפנים בתקופה האחרונה להכשיר עבור הציבור החרדי. על פי ההחלטה של קובי, בשאר ימות השבוע יישאר החוף הנפרד לציבור החרדי עם הפרדה אך בשבתות החוף ייפתח לציבור החילוני.