25 ראשי מועצות חברי פורום 'עמיתים' בביקור בעמנואל המתחדשת: "מרתק להיווכח איך אתם מקפיצים את העיר בכמה מדרגות בבת-אחת. 'בית ספר לבינוי ערים', עם הקמה סימולטנית של שכונות ואזור תעשיה ענק והגדלה בשליש של מספר התושבים"

25 ראשי מועצות מימין ומשמאל, חרדים, דתיים, חילונים, דרוזים וערבים – כולם חברי פורום 'עמיתים' של מרכז השלטון המקומי והג'וינט, ערכו ביקור יסודי בעמנואל המתחדשת, כדי ללמוד ממנה, לאחר שנודע להם על פריצת הדרך של העיר, בראשות ראש המועצה החדש, שנה בתפקיד, איש אגודת ישראל אליהו גפני.

בסיכום הפגישה ותוך כדי, עלתה התובנה הברורה מפי הכל כי יש מה ללמוד מהעיר החרדית בשומרון הפורצת אל המרחבים עם הרבה חן יהודי. מרתק להיווכח איך אתם מקפיצים את העיר בכמה מדרגות בבת-אחת. 'בית ספר לבינוי ערים', עם הקמה סימולטנית של שכונות ואזור תעשיה ענק והגדלה בשליש של מספר התושבים.

דבר הצלחתה המובהקת בסייעתא דשמיא של העיר עמנואל, תחת שרביטו של גפני, הגיע מפה-לאוזן של אנשי הפורום, מפי מומחים וראשי מועצות שכנות. למדו לומר להם על עבודתו היסודית של ראש המועצה החדש, הרב אליהו גפני, שהוא איש אגודת ישראל, אך נתמך פה אחד על ידי כל הסיעות והחוגים בעמנואל. בדיעבד, כולם מאוד-מאוד מרוצים, ומודים לה' על הבחירה המוצלחת שהיא לטובת כולם. בעמנואל – התושבים, ובמשרדים עירוניים, ממשלתיים וציבוריים – הפקידים, הממונים והנבחרים משבחים את הדרך הייחודית של נועם, יצירתיות וחריצות נחושה, המאפיינים את פעלו.

מאז בחירתו בחודש מרחשון אשתקד, חותר הרב גפני כל העת לקדם את עמנואל לפסגות חדשות. מספר שכונות נבנות בו-זמנית, ובה-בעת כ-400 דונם באזור התעשיה של עמנואל שלובש פנים חדשות ומשוכללות.

אורחי עמנואל מפורום 'עמיתים' ביקרו בעמנואל כאורחי עמיתם ועמית 'עמיתים', ראש המועצה הרב גפני. הם לא חסכו דברי שבח נוכח העיר, שתוך כדי תנופת בניה, שומרת על חן ויופי מיוחד ונקיון שלא מסגיר את מהפכת הבינוי והשדרוג העוברת על עמנואל.

פורום 'עמיתים' זו התארגנות של כ-30 ראשי מועצות מכל רחבי הארץ, בלי תיוג של צד פוליטי או השתייכות אחרת – תחת הכובע של ארגון הג'וינט. זהו כלי מקצועי ללמידה ויישומה, עבור ראשי המועצות. הפורום הייחודי הזה, נועד להחליף מידע ויכולות בין ראשי הערים הקטנות והבינוניות המאוגדות במועצות מקומיות ועדיין לא בעיריות. הייחודיות של הפורום היא בהיותו כלי שימושי ללמידה ולהתנעת תהליכים במועצות המקומיות.

בפורום מנסים בעקביות ובהתמדה לזהות מקומות שבהם יש מה ללמוד או ממי ללמוד והם מקיימים סיורים וישיבות, עם עשרות ראשי מועצות בכל סיור כזה, כדי ללמוד איש מהצלחותיו ונסיונו של חברו. אלה הם ימים שראשי המועצות והערים משתדלים שלא להחמיץ ולא לדלג עליהם, כי כדברי ה'מבינים' בקרבם: 'זה לא רק סיור התרשמות, אלא אבזור מחודש של ארגז הכלים'.