מאחלת הצלחה לתושבי בית שמש, ולכל מי שמקדם תחבורה צי,ואחת טובה לאזרחים