יישר כוחם של ועד הפעולה ובראשם ר' צבי זיכל הזוכה לשבחים רבים מכל הגורמים