סיעת 'דגל התורה' בבית שמש נועדה עם יו"ר דגה"ת ח"כ הרב משה גפני בעקבות משבר האמון עם רה"ע עליזה בלוך. יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני: "משבר האמון גורם לנו לשקול את צעדינו, הנציגים ייכנסו להתייעצות אצל מרנן ורבנן גדו"י שליט"א"

בישיבה הערב השתתפו הרב מנחם שפירא מנהל המח' המוניציפאלית וסגרה"ע ב"ב, נציגי דגל התורה, הרב שמואל גרינברג משנה לראש העיר ויו"ר דגה"ת בבית שמש, הרב ישראל סילברסטין חבר מועצת העיר, הרב שלמה ברילנט חבר מועצת העיר הרב חיים זמורה חבר מועצת העיר והרב יוסי גולדהירש נציג דגה"ת למועצה הדתית.

ח"כ הרב גפני ביקש לשמוע את חברי סיעת דגל התורה בבית שמש אודות שיתוף הפעולה בשנה האחרונה עם ראש העיר. הנציגים טענו על קשיים בהתנהלות במהלך כל השנה האחרונה, דברים שהובטחו לדגל התורה בחלקם לא מומשו, הקצאות ביה"כ ושאר צרכי דגל התורה כמעט ולא זכו למענה בשנה האחרונה.

בקהילות העיר הותיקה מצוקת מוסדות החינוך זועקת לשמים ובשנה האחרונה המצוקה החריפה עקב הגידול המשמעותי בשכונות ולמרות הבטחת ראש העיר לפתרון הדבר לא בא לידי ביטוי, הנציגים העלו שורת טענות רבות שהיוצא מהם הוא חוסר אימון מוחלט בראש העיר ופעם אחר פעם הבטחותיה אינם עומדים במבחן המציאות.