.

בסמינר "אור האמת" בעיר אלעד בחרו להקדיש את תכנית החורף לנושא המיוחד "ואתם הדבקים". פסוק זה היה נר לרגליו ושגור על לשונו של מורנו ורבנו מקים ונשיא המוסדות הגאון הצדיק רבי אליעזר בן דוד זצ"ל נלב"ע לפני מס' חודשים ולזכרו נבחר כנושא השנתי בסמינר.

השבוע התחיל ביום פתיחה מיוחד אשר העצים את הנושא. את יום הפתיחה פתח הרב רפאל בן דוד שליט"א מנכ"ל המוסדות בדברי תורה וחיזוק, העצמה והסברת הנושא החינוכי. לאחר מכן הופיעה בפני התלמידות האומנית הידועה הגב' דורית ארליך שהלהיבה את המשתתפות בתכנית המרגשת "רק שאלה אחת" ומכאן יצאו החניכות לשבוע של חיזוק ופעילות סביב הנושא, במקביל כל משתתפת קיבלה חוברת ובה לקט מאמרים ממאמריו הידועים של הרב זצ"ל ללימוד יומי במהלך השבוע, כאשר במקביל במהלך הפעילות המרתקת כל כיתה וכיתה הפיקה קישוט קיר אומנותי סביב אימרה שנלקחה מספריו של הרב.

מנהלת הסמינר הגב' א. חפץ שתחי' סיכמה את הפעילות וציינה שזאת סנונית ראשונה ממגוון פעילויות שיהיו בסמינר במהלך השנה במסגרת קווים לדמותו של מייסד המוסדות הגאון הצדיק רבי אליעזר בן דוד זצ"ל.