ראש העיר אלעד ישראל פרוש מתריע בפני השר לבטחון פנים גלעד ארדן כי קיצוץ בתקציבי הרשות לבטחון קהילתי בשל העובדה שלא הוקמה ממשלה יפגע בפעילות למען הנוער המתמודד: "יש חשש אמיתי ממה שיכול לקרות בערים בתחום האלימות והפשיעה"

בעקבות הכוונה לקצץ בתקציבי הרשות לבטחון קהילתי, בשל העובדה שלא הוקמה ממשלה, מתריע ראש העיר אלעד הרב ישראל פרוש בפני השר לבטחון פנים כי הדבר עלול לפגוע חמורות בהתמודדות והפעילות למען הנוער המתמודד באלעד.

במכתב ששלח השבוע, הוא כותב כי "בשנים האחרונות הצלחנו, באמצעות הפעלת תכניות עיר ללא אלימות והרשות לבטחון קהילתי, לצמצם משמעותית את אירועי האלימות בעיר והשקענו רבות בתחום המניעה. הפעלנו מדריכים במרחבים הציבוריים, השקענו רבות בסיירות ההורים וכן אנחנו מקיימים כבר שנתיים ברצף את חודש החינוך בו נחשפים אלפים מתושבי העיר להכשרות והדרכות לצמצום מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער, לצמצום נשירה ורכישת כלים לחיזוק הקשר עם ילדים ומתבגרים.

"בנוסף דאגנו לקיים הכשרות בנושא מניעה לקבוצות נרחבות בקהילה ואנחנו משקיעים תקציבים רבים גם בתחום הנוער התמודד, כידוע אתגר משמעותי מאוד איתם מתמודדים גם בערים החרדיות ובתוכן העיר אלעד".

"כבוד השר, בשמם של עשרות אלפי תושבי אלעד, אני פונה אליך במכתבי זה לשקול בשנית את ההחלטה ולהפעיל את כל האמצעים על מנת לא לפגוע בתוכנית חשובה זו. יש חשש אמיתי ממה שיכול לקרות בערים בתחום האלימות והפשיעה ללא ליווי הדרכה והכשרה של כל הגורמים המתוקצבים דרך תוכנית חשובה זו".

"בשנים האחרונות בנינו מערך שלם של מניעה שקיים חשש כבד להמשך תפעולו ללא תיקצוב של המדינה. לעיר אלעד, המדורגת 2 בסולם הסוציואקונומי, וסובלת ממחסור כבד במקורות הכנסה, אין את האפשרות לתקצב פעילות מהסוג הזה מתקציב הרשות. זאת מול הצורך האקוטי של המשך ההפעלה".