אישים לסגור כזה דבר כל העבודה לחבר'ה יחיקם מכיר וכווולם