מאות ראשי חבורות ורכזים התכנסו ליום עיון "ועידת מקשיבים"

מאות ראשי חבורות ורכזים מקהילות הקודש בבני ברק התכנסו ליום עיון "ועידת מקשיבים". יום העיון התקיים ביוזמת מרכז הקשיבה שע"י עירית בני ברק בראשות ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין

מאות ראשי חבורות מכלל קהילות החסידים בבני ברק, התכנסו ליום עיון ייחודי שהתקיים ע"י מרכז הקשיבה שהוקם על ידי עירית בני ברק בראשות ראש העיר הרב אברהם רובינשטין שליט"א, מרכז הקשיבה שחרט על דגלו לעמוד ולסייע לכלל הבחורים בשנות הנעורים, כינס את חשובי ראשי החבורות והרכזים במטרה לעמוד לימין הבחורים, ולסייע להם לעלות במעלות התורה ויר"ש, ולתת כלים לראשי החבורות איך להשפיע יותר על הבחורים, ואיך להרגיש קירבה עם הבחורים, שזה נחוץ מאד אצל כל משפיע כדי שלהשפעתו יהא קיום.

מנחה יום העיון הרה"ג ר' ירמיהו דנציגר שליט"א משגיח בישיבת מתיבתא דרבי יוחנן ערלוי ,פתח את יום העיון בדברים מרגשים שצריך לדעת שבמקום הזה נמצאים קרוב לחמש אלף בחורי ישיבות, כל ראש חבורה שיושב כאן בא לכאן לרכוש כלים איך להשפיע על בחורים שנמצאים אתו כל שבוע, מדובר בדור העתיד של עם ישראל, ולכן האחריות שלנו גדולה מאד, הרב דנציגר הרחיב בדברים, ואמר שהכינוס מתקיים ביוזמת מרכז הקשיבה, ושמו כן הוא להקשיב לכל אחד מהבחורים לשמוע מה חסר להם, ובמה יוכלו לעזור להם, מרכז הקשיבה ידוע בעולם הישיבות ופועל במשך כל ימות השנה בהיכלי הישיבות הקדושות ומתנהל ע"י הרב יוסף גרליץ במטרה לסייע לבחורים היקרים, הרב דנציגר תיאר מה זה כחו של מסירות נפש של בחור וכמה שחשוב לתת לבחורים את השעה שיש להם בחבורה, כאשר הבחור מרגיש שראש החבורה רוצה רק בטובתו לתת בידו הכלים שיצליח בכל דרכיו .

את דבר הועידה הביא הגה"ח רבי יוסף בנימין וואזנר שליט"א ראש ישיבת חכמי לובלין, ודומ"ץ בני ברק, שדיבר כמה נקודות חשובות , על ראשי החבורות לדעת שהם מחויבים לעשות הכנה דרבה קודם עריכת חבורה לכל הפחות כמו שמתכוננים לשיעור עיון, אינו דומה ההשפעה שיש כאשר מדברים לפני התלמידים דברים שהכינו אותם באותו יום, לכאשר מקריאים לפניהם מתוך פתק דבר שנאמר כבר לפני תקופה, שאז אין זה עושה כלל את הפעולה האמיתית. ראש חבורה צריך להיות מונח בנושא, וכמו מג"ש שיאמר שיעור שכבר הכין אותו במחזור הקודם כשלמד את זה המסכתא, שאז כמה שיאמר ויסביר לא יוכל להכניס את המילים לתוך ליבם של התלמידים, וכבר הודו לי בזה הרבה מרביצי תורה ששוחחתי עמהם בענין זה. וכן צריך למצוא כל מיני עובדות של צדיקים וכדו' אשר הם דברים הנכנסים אל הלב.

אאדו"ז [מרן פוה"ד בעל שבט הלוי] זי"ע אמר לי פעם אחת, שכאשר אעמוד לומר דברי חיזוק לפני ציבור לא אומר להם דברים שנחמד לי לומר, ואפילו אם ארגיש בדברים אלו חידושים מופלאים, כל עוד והציבור לא בא לשמוע את אלו הדברים, שישנם לפעמים אנשי חינוך או דורשי דרשות שמשוחחים על הדברים שברצונם לומר אך השומעים אין להם כל ענין בדברים אלו, וזה צריך לדעת כל ראש חבורה ללמוד ולהשכיל אחר שישב עם בני חבורותו כמה פעמים, להבין את תכונת נפשם ולהשכיל מה הם משתוקקים לשמוע ממנו.

בהמשך התקיים הרצאה מאלפת ומרתקת ע"י הרה"ג רבי נפתלי שובקס שליט"א מנהל רוחני בישיבת חכמת אליעזר סערט ויזניץ בבני ברק, שהאריך בדבריו ונתן עצות מעשיות לראשי החבורות, התגמול הכי גדול לראש חבורה, שיודע שהוא נותן לבחור, מה שהוא אינו מקבל מאף מחנך – זה החיבור האישי לקבוצה קרובה וקטנה, ולפעמים קשר זה מקשר אותו לישיבה, לחסידות, לאידישקייט, ובשונה מדרשות ושיחות שהבחור השומע אינו חלק פעיל בזה, בחבורה שיש דיון ורב שיח, וכל בחור שואל מה שבליבו ומחווה את דעתו, כך הוא מרגיש שהעניין שדברו, זה משלו. כעין: אדם רוצה בקב שלו יותר מט' קבין של חברו, הרב שובקס המחיש את ההבדלים בין דרשה ושיחה שנאמרת לבחורים, לחבורה שמדברים עם בחורים, כמו"כ העלה את חשיבות החיבור של בחור לחבורה שזה מקשר אותו גם לחסידות ולהקב"ה. וסיים בסיפור מרתק על בחור פליט שואה שבמרירות ליבו כבר עמד להתבולל ולישא נכריה רח"ל. והגה"ח רבי גדל אייזנר זי"ע ברוב פיקחותו הצילו עי"ז שהעמיק הקשר שלו לחבורה.

בהמשך התקיים פאנל מרתק בהנחיית איש החינוך הרב יעקב טננבוים שליט"א ר"מ בישיבת טשכנוב , בפאנל השתתפו גדולי ראשי החבורות, הרה"ג ר' ישראל אהרנסון שליט"א ר"מ בישיבת רוזין-סאדיגאורה, הרב שמואל בריכטא שליט"א מקהילת אמשינוב , הרב ישראל שטינמץ שליט"א מקהילת ויזניץ, הרב יחזקאל טיהרוז שליט"א מקהילת סדיגורא . כאשר הרב טננבוים שואל שאלות מעשיות הנוגע לעבודת ראשי החבורות יום יום.

לאחר תפלת מנחה וארוחת ערב עשירה, התקיים מושב שני

את דבר העיריה הביא מ"מ ראש העיר הרב חנוך זיברט שבירך בשם ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שנבצר ממנו להגיע לכנס המיוחד , הרב זייברט הלהיב את הקהל בגודל התפקיד של ראשי החבורות, וכמה חשוב לתת יחס אישי לכל בחור ובחור גם בזמנים של שבתות ויום טובים וכמה חשוב הדוגמה האישית שהבחור רואה את ההתנהגות של ראשי החבורות, וכמה חשוב להשקיע בבחורים תורה ויר"ש.

לאחריו מסר שיחה מאלפת איש החינוך הרב אביחי כהן מגדולי המרצים, שדיבר איך בונים תקשורת נכונה בין הבחורים לראש החבורות , וכמה שחשוב ההקשבה ויחס האישי.

דברי נעילה נאמרו על ידי כ"ק מרן האדמו"ר מזוטשקא שליט"א , האדמו"ר שליט"א דיבר על הזכות הגדולה שיש לראשי החבורות שזכו לסייע לדור העתיד צעירי הצאן החשובים, בתוך דבריו הביא מההקדמה של ספר התניא שכתוב שם נושאים שקשורים לעבודת ה' ובפרט שזה יכול לסייע לראשי חבורות, כמו"כ יש שם תשובות לשאלות שיכולים להקל על אנשים ובחורים בעבודת ה', כידוע לפעמים יש בחורים שמקבלים מראשי חבורות הרבה יותר ממשגיחים כיון שהם מרגישים אליהם יותר קירבה, והם מרגישים איתם כמו חברים ומוכנים לקבל מהם יותר כמו שכתוב בצעטל קטן להרה"ק רבי אלימלך זי"ע שצריכים חבר טוב. ויש דבר מעניין בספר הקדוש תניא, יש ששה פרקים מפרק כ"ו עד פרק ל"ו שכל ראש חבורה כדאי שילמד את זה והרבה בעיות של בחורים כתוב שם, ואם לומדים את זה בעיון תוכלו הרבה לעזור לבחורים, והיו בשעתו כל כך הרבה שאלות בעבודת ה', והבעל התניא הביא תשובות לכך בספרו.

ויש עוד ספרים כגון זרע קודש של הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע, שיש בחורים חסידים שנופלים והם צריכים חיזוק, וזה התפקיד של הראש חבורה להציע להם ספרים ללמוד ולהתחזק בהם, והביא ווארט נפלא מספר הקדוש תולדות יעקב יוסף שמרחיב בדבריו על לימוד התורה ועבודת ה' שמתוך שלא לשמה בא לשמה, וזה מאד מסייע לבחורים להתחזק, בחורים מתחזקים מכאלו מילים שהן קוראים ושומעים. וזה התפקיד של ראש חבורה להאיר ולפתוח את העיניים של הבחור ולומר לו שבעזרת ה' הוא יגיע לפסגות באם הוא ישקיע בתורה ובתפילה. ובסיום דבריו בירך שחפץ ה' בידכם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה .

בסיום היום המיוחד הודו לראש העיר הרב אברהם רובינשטיין שפועל גדולות ונוצרות למען החינוך והנוער בעיר ביחד עם הרב יצחק פריימן יועץ ראש העיר לעניני חינוך, להרב יוסף שלמה גרליץ מנהל מרכז הקשיבה. להרב אברהם פדר מנהל מחלקת נוער וצעירים באגף לשירותים חברתיים של עירית בני ברק.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן