במעמד מיוחד שהתקיים בבית מדרשו של מרן שר התורה נשא דברים הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א. קודם למעמד קיבלה עיריית בני ברק את פני מאות המשתתפים בארוחה חגיגית שם נשא את המשא המרכזי הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א

בימים אלו מתקיים ה"ירחי כלה" השנתי בארץ ישראל שע"י אגודת ישראל באמריקה, בו נוטלים חלק מאות משתתפים שעוזבים את עיסוקיהם ועסקיהם בארה"ב ועולים לארץ הקודש להתעלות יחדיו בלימוד התורה במשך שבועות. במהלך הירחי כלה מתקיימים שיעורי תורה רבים ע"י מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א וגדולי ראשי הישיבות שליט"א, שאף מחזקים את ידי המשתתפים הרבים שעזבו את ביתם בשביל עמל התורה הקדושה באווירה המחכים של ארץ ישראל.

כמיטב המסורת, עם ירידתם מכבש המטוס, יצאו מאות המשתתפים לפתוח את הירחי כלה בעיר התורה והחסידות בני ברק, כאשר ביוזמת ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין קייימה עיריית בני ברק מעמד קבלת פנים ייחודי לכבודם של מאות המשתתפים.

תחילה הגיעו המשתתפים לארוחה חגיגית שארגנה עיריית בני ברק בטוב טעם באולמי גני הדקל בעיר, שם הם התקבלו ע"י צוות לשכת ראש העיר שקיבלו את פניהם כשהסבו לצד שולחנות ערוכים. את מעמד קבלת הפנים פתח והנחה בשפה האנגלית מזכ"ל דגל התורה הרב יצחק פינדרוס שהרחיב אודות חלקה הגדול של עיריית בני ברק בעידוד לימוד התורה ועמלה, כאשר גם עתה השכילה העירייה בראשות הרב אברהם רובינשטיין לתמוך ולרומם את המפעל החשוב של ירחי כלה ולארח בכבוד את מאות המשתתפים ביום פתיחת הירחי כלה.

לאחר מכן הוקרנה מצגת ייחודית ומרגשת שבתוכה שולבו דבריו של ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, שנבצר ממנו להשתתף בקבלת הפנים בשל שהותו במדינת הים. בדבריו סקר הרב רובינשטיין את חלקה המיוחד של עיריית בני ברק בחגיגות סיום הש"ס, כאשר בעשרות קהילות הקודש בעיר קיימו חגיגות סיום הש"ס בהשתתפות העירייה, וכן את קיום מעמד הסיום המרכזי שחתם את כלל הסיומים, שהתקיים בהיכל יד אליהו בהשתתפות רבבות, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א. בתוך דבריו שולבו במצגת תמונות וקטעי וידאו מרגשים ממעמדי סיומי הש"ס השונים.

את המשא המרכזי במעמד נשא הגאון הגדול רבי משה הלל הירש שליט"א חבר מועצגה"ת, שבשפה האנגלית חיזק במשך דקות ארוכות את מאות המשתתפים ובני ביתם על הזכות העצומה שנפלה בחלקם לקבוע עתים לתורה הקדושה, ולעזוב למשך תקופה את הבית לטובת עמל התורה בארץ ישראל.

לאחר הארוחה החגיגית, יצאו מאות המשתתפים לעבר בית מדרשו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א, לקבל את פניו ולזכות לברכת קדשו במעמד קבלת פנים מיוחד. במהלך המעמד נשא דברים בפני מאות משתתפי הירחי כלה הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א חבר מועצגה"ת, שהרחיב תחילה אודות החשיבות של לימוד התורה בארץ הקודש. בהתרגשות עצומה, תוך שירה נרגשת ותפילת "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור" קיבלו מאות המשתתפים את פניו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א שנכנס למעמד. הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א המשיך בדבריו לדון ולפלפל במספר שאלות הלכתיות שעלו לאחרונה. בסיום המעמד הנרגש הביא הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א את ברכתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א לכלל המשתתפים ובני ביתם שבזכות לימוד התורה יזכו לברכות האמורות בתורה.

המעמד הנרגש של קבלת הפנים ננעל מתוך תחושת רוממות כשהקהל כולו מלווה בשירה סוחפת את יציאתו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א. באגודת ישראל באמריקה ביקשו להודות לעיריית בני ברק ולעומד בראשה הרב אברהם רובינשטיין ולצוות לשכתו ולחברת "יל"ו ניהול והפקות" על ארגון קבלת הפנים הלבבית והמיוחדת, תוך דאגה ומסירות לפרטים הקטנים ביותר, מתוך תקווה שיזכו לשנה הבאה בירושלים הבנויה.