חייב להגיד במשה לאון בנאדם ישר ומריגישים זאת כל התושבים בהחלט הפתיע לטובה בהרבה יותר טוב מקודמיו