באמת עושים ברכסים עבודה טובה
להתמודד עם כאלה תושבים ועוד בסופו של דבר להצליח להוריד את התחלואה זה באמת הצלחה גדולה