Yonatan Sindel/Flash90

ירושלים: למרות הרוב החרדי – הפארק בפסגת זאב אושר לפני המוסדות

הועדה המקומית בירושלים דחתה ברוב של 5:4 את ההצעה לאשר בניית מוסדות חינוך לציבור החרדי בשכונת פסגת זאב. במקום זאת אישרה הועדה תכנית להקמת פארק עירוני ומרכז נופש וספורט במקום. הנציגים קיבלו הבטחה ממתכננת הרובע להקצאות באזור עבור המוסדות החרדים • פרסום ראשון

הועדה המקומית בירושלים דחתה ברוב של 5:4 את הצעת מחזיק תיק הקצאות, חיים כהן (ש"ס), לאשר בניית מוסדות חינוך עבור הציבור החרדי בשטח בצמוד לנחל זמרי בשכונת פסגת זאב. במקום זאת אישרה הועדה תכנית להקמת פארק עירוני ומרכז נופש וספורט במקום.

התומכים בהקמת פארק עירוני ומרכז נופש וספורט במקום היו חברי המועצה מטעם דגל התורה, אליער ראוכברגר וישראל קלרמן, הבית היהודי, התעוררות והליכוד. התנגדו להצעה חברי המועצה מטעם ש"ס, חיים כהן וצביקה אסולין, יוחנן ויצמן (אגודת ישראל) ויוני יוסף (מאוחדים).

חברי המועצה מטעם דגל התורה שתמכו בהקמת פארק עירוני ומרכז נופש וספורט במקום מסבירים כי הפיכת שטח המבנה שבתוך הפארק (ירוק) למוסדות (חום) זהו תהליך ארוך שבסופו ספק גדול אם נקבל את ההקצאה, אולם לשם כך הם העלו בועדה דרישה לקדם במקביל להקמת הפארק בניית מוסדות עבור הציבור החרדי בשכונה.

ראוכברגר וקלרמן קיבלו הבטחה ממתכננת הרובע, ליאת בכור, להקצאות באזור עבור המוסדות החרדים. בכור טענה שקיימים שטחים באזור עבור מוסדות (חום), כך שאין כל סיבה להקצות את המבנה בפארק.

מנגד, חברי הועדה החרדים שהתנגדו להקמת פארק עירוני ומרכז נופש וספורט במקום ביקשו לאשר את הקמת הפארק רק לאחד שיוקצו מבנים חלופיים למוסדות החינוך. "לא ברור מדוע מיהרו חברי המועצה מטעם דגל התורה לאשר את הקמת הפארק בטרם הקצו מקומות עבור מוסדות חרדים", אומר לנו גורם המעורה בפרטים.

2 תגובות

הם צודקים צריכים גם פארקים לילדים אי אפשר לגנוב שטחי ציבור בשביל מוסדות .
עם זאת צריך להשיג שטחים גם למוסודות .
אבל בהחלט צריכים לחשוב גם על הפארקים אחרת זה יראה כמו שכם .

התמונה של גבעת זאב

Comments are closed.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו