הייתי שם במקרה באותו יום.
זה היה אירוע מרשים מאוד,
מזל טוב לקהילות החדשות