למה צריך לכתוב את אותן הדבר ארבע פעמים?
אם אין מה לכתוב אל תכתבו..