שטויות, רמי גרינברג נלחם בכל כוחו בחינוך החרדי, למה אתם מיחצנים אותו?