מוגזם.
מחר יעשו גם את הבנקים ועוד
ממש עמדות אינטרנט ולא רק עמדותתרומה