עטיפת סינגל – אדיר הוא באידיש – ר' דוד פנחס ראטה

...