ריבונו של עולם - לחנו האידישאי והאהוב של המלחין הנודע ר' משה גולדמן עם מילותיו המיוחדים שחיבר הרה"צ רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל מטבריה, בביצוע ווקאלי ומרגש במיוחד לימי הספירה, עם מקהלת קולות והזמר מוישי רוזנברג, עיבוד קולי וניצוח חזקי ינקוביץ

ריבונו של עולם – לחנו האידישאי והאהוב של המלחין הנודע ר' משה גולדמן עם מילותיו המיוחדים שחיבר הרה"צ רבי אהרן יוסף לוריא זצ"ל מטבריה, בביצוע ווקאלי ומרגש במיוחד לימי הספירה, עם מקהלת קולות והזמר מוישי רוזנברג, עיבוד קולי וניצוח חזקי ינקוביץ