האמן עמרם אדר מגיש שיר חדש 'שערי הרחמים' . השיר מתאר את הרגעים הנעלים של החופה ואיך נפתחים שערי הרחמים לחתן ולכלה ולכל המתפללים בעדם ברגעים נשגבים אלו 

האמן עמרם אדר מגיש שיר חדש 'שערי הרחמים' . השיר מתאר את הרגעים הנעלים של החופה ואיך נפתחים שערי הרחמים לחתן ולכלה ולכל המתפללים בעדם ברגעים נשגבים אלו