מני גירא שוורץ האזין לחדש של שרולי ורדיגר, נהנה אך לא יצא מגדרו