הצצה מתוך ההצגה שהציגו בסיומי הש"ס של ארגון "דרשו" בארץ ובעולם, ותוצג בקרוב בסיום הש"ס בארה"ב: "גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי". מבוצע ע"י ילד הפלא דודי הרשקופ, ישראל אדלר וזאנוויל ויינבערגר