ב"סדקים", פותח ייטב דאלי דיאלוג מושלם בינו לבין יוצרו, על אמונה תמימה ורצון אבסולוטי להתקרב אפילו עוד קצת