לייזר!,
אין עליך!! תמשיך לשמח! והקב"ה בעז"ה ישמח אותך!