ביום הראשון הקרוב יתכנסו אלפי אברכים ובני ישיבות לכינוס אדיר סיום מסכת עירובין במסגרת הדף היומי שמארגנים 'דרשו' ות'ודעה' בשילוב עצרת התעוררות במלאות השנה לפטירת מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל | האזינו לשני לחנים שהופקו לכבוד הכנס | סולן: בעל המנגן הויזניצאי ר' יענקי דסקל

אני מאמין

קדשנו במצוותיך