ביום ראשון התקיים בקרית טאהש בקנדה, מעמד הנחת אבן הפינה לבניין התלמוד תורה החדש 'בית יהודה' דחסידי טאהש, הבניין החדש הולך ונבנה ברחוב החדש שהתווסף בשנה האחרונה בעיירת טאהש, אחרי הרבה שנים שלא בנו דירות חדשות בעיירה, לכבוד המעמד הפיקה מקהלת חסידי טאהש לחן חדש על המילים "זה השער להשם צדיקים יבואו בו" || האזינו