ועדת הבחירות פרסמה בדקות האחרונות את תוצאות האמת מהבחירות שהתקיימו ביום שלישי ולפי הנתונים מפלגת הליכוד עולה במנדט ומקבלת 36 מנדטים ואילו יהדות התורה יורדת במנדט ומקבלת 7 מנדטים בלבד. הימין החדש בראשות בנט נותרה בחוץ

ועדת הבחירות פרסמה בדקות האחרונות את תוצאות האמת מהבחירות שהתקיימו ביום שלישי ולפי הנתונים מפלגת הליכוד עולה במנדט ומקבלת 36 מנדטים ואילו יהדות התורה יורדת במנדט ומקבלת 7 מנדטים בלבד. הימין החדש לא עברה את אחוז החסימה.

בהודעה שפרסם יו"ר ועדת הבחירות השופט חנן מלצר הדגיש כי תוצאות אלה מפורסמות לאחר הליכי בקרה רבים שביצעה ועדת הבחירות המרכזית. יחד עם זאת הצהיר כי אלו אינן התוצאות הרשמיות שיפורסמו בתאריך 17.04.2019 ויוגשו לכב' נשיא המדינה.

"אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחון את התוצאות בכלי בקרה נוספים שונים, שמפעילה הוועדה, לצורך שיקוף ההצבעה הבוחרים בתוצאות, באופן המיטיבי ובהתאם לחוק הבחירות לכנסת, ולכן תוצאות אלה עוד כפופות לשינויים והתאמות".

"אציין כי בסמוך לפני פרסום תוצאות אלה, הונחה בפניי בקשת ב"כ סיעת "יהדות התורה", שהוגשה לי בכתב, וכן פנייה טלפונית מאת השרה איילת שקד – ליועץ המשפטי לוועדה, עו"ד דין ליבנה, שאמנע מפרסום זה, שכן התוצאות שיפורסמו אינן סופיות. לאחר בחינת הבקשה והפנייה מצאתי שאין מקום לקבלן, שכן מובן שמדובר בפרסום תוצאות "ביניים", שעוד כפופות לשינויים והתאמות, ככל שיימצא כי נכון לעשות כן, והכל בטרם פרסום התוצאות הרשמיות במועד הקצוב לכך בחוק-היסוד".

"אינני מוצא כל מניעה שבדין לפרסום שבכאן, ואף אני סבור שיש בו יתרון אינהרנטי, שכן הוא מגביר את שקיפות התוצאות לציבור, ומאפשר לציבור ולרשימות לבחון את התוצאות נושא הפרסום ולהעביר אל הוועדה הערות טרם שהתוצאות תקבלנה תוקף רשמי. אזכיר כי גם במערכות בחירות קודמות פורסמו תוצאות הבחירות, במתכונת דומה, שלאחר מכן עוד עברו שינויים והתאמות – באתר האינטרנט של ועדת הבחירות, ולא הונח בפניי כל טעם מבורר לסטות מנוהג זה".

"משכך, בסמוך לאחר שליחת מכתבי זה לחברי ועדת הבחירות המרכזית, ולבאי כח רשימות המועמדים, התוצאות תפורסמנה באתר האינטרנט של הוועדה. ולאחר כל האמור לעיל – פירוט התוצאות יובא בנספח למכתבי זה".

מהנתונים הרשמיים עולה כי מספר בעלי הזכות לבחור: 6,335,387. הצביעו: 4,335,320. קולות פסולים ומעטפות ללא פתקי הצבעה: 30,756. מספר הקולות הכשרים: 4,304,564.

הליכוד – 36. כחול לבן – 35. ש"ס – 8. יהדות התורה – 7. העבודה – 6. חד"ש-תע"ל – 6. איחוד מפלגות הימין – 5. ישראל ביתנו – 5. מרצ – 4. כולנו – 4. רע"מ-בל"ד – 4. מפת הגושים: גוש הימין – 65 מנדטים. גוש השמאל – 55 מנדטים.