מה עניין לתת לפלסטינים מדינה? כדי שיוכלו להכריז על ישראל מלחמה, וישראל תאלץ לכבוש אותם רשמית?