אזרחי מצרים מצביעים החל מאמש על שינוי חוקתי שיאפשר לא-סיסי לכהן עד 2030. במשך שלושה ימים האזרחים יצביעו גם על הרחבת סמכויות הצבא. השינויים סומנו על ידי מבקרי השלטון כצעד משמעותי לכיוון שלטון ריכוזי

אזרחי מצרים יצאו אמש לקלפיות להצביע על שינוי בחוקה שיאפשר לנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי להמשיך ולכהן עד שנת 2030. בנוסף לכך, הם יצביעו במסגרת משאל העם על הרחבת סמכויות הצבא. השינויים סומנו על ידי מבקרי השלטון כצעד משמעותי לכיוון שלטון ריכוזי.

הפרלמנט, שנשלט על ידי א-סיסי ותומכיו, הצביע בעד השינויים לחוקה לפני יומיים. רק 22 הצביעו נגד השינויים ואחד נמנע, מבין 554 חברי הפרלמנט במצרים. לאחר החלטת הפרלמנט, ועדת הבחירות הממלכתית הודיעה על קיום הצבעה כללית לאישור שינויים אלו.

א-סיסי נבחר לנשיא בשנת 2014, ונבחר שוב בשנה שעברה לאחר שכל המועמדים שלהם היה פוטנציאל בחירה גבוה נכנסו לכלא או שעזבו את המירוץ בשל לחצים שהופעלו עליהם.

השינוי בחוקה גם יאפשר לנשיא למנות שופטים עליונים ולעקוף השגחה משפטית דרך הטלת וטו על טיוטות של חוקים. השינויים גם יעניקו לצבא כוח רב יותר בכל הנוגע להעמדתם לדין של אזרחים.

אם השינויים לחוקה יאושרו, כהונת הנשיא תוארך מארבע שנים לשש שנים וכל נשיא יוכל לכהן פעמיים בלבד. אבל השינויים כוללים גם סעיף מיוחד המתייחס לא-סיסי לפיו כהונת הנשיא הנוכחי תוארך לשש שנים וכי הוא יוכל להתמודד פעם שלישית ב-2024. אם ייבחר גם ב-2024, א-סיסי, שנבחר ב-2014, ייכהן כנשיא מצרים 16 שנה.