בהודעה שפרסם המועמד לתפקיד שר המשפטים הוא חשף כי הפרקליטות או המשטרה הדליפו מסמכים בניסיון לתפור לו תיק. "הסכם הקשור לתנועת רגבים, שהייתי בין מייסדיה, הגיע לידי המשטרה והפרקליטות. פונה ליועמ"ש לחקור ולאתר את המדליף"

יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ בצלאל סמוטריץ, מי שאולי יהיה שר המשפטים הבא, חשף היום בקשת תגובה שכללה הדלפות מהפרקליטות וטען כי מנסים לתפור לו תיק: "כצפוי, הניסיון לתפור לי תיק ולסכל את המינוי שלי לתפקיד שר המשפטים התחיל. היום קיבלתי פניה מכתבת בשם איילת פישביין שמתייחסת להסכם שנחתם בשנת 2014 בין תנועת רגבים, שהיתה לי הזכות להיות בין מייסדיה, לבין חברת הייעוץ תארא בבעלות מר עובד יחזקאל – להכנת הצעת מחליטים לטיפול נקודתי בנצרת עילית".

"נתחיל מהסוף", כותב סמוטריץ בהודעה מפורטת שפרסם, "ההסכם הזה היה מצוי רק בידיה של רגבים ושל חברת תארא, ומבירור שערכתי היום עולה שהוא הגיע גם לידיהם של המשטרה ופרקליטות המדינה במסגרת חקירה במשרדו, שלא קשורה לעניין, שבה היה מעורב עובד יחזקאל ואשר נסגרה. במילים פשוטות, מאחר וברור שזה לא יצא מרגבים או מחברת תארא המסמך הודלף לכתבת מהמשטרה או מהפרקליטות בניסיון להשחיר את פני ואולי אף להתניע "חקירה" שתמנע את מינויי לשר המשפטים עד סגירתה (אי שם עוד חמישים שנה…)".

"אז זהו זה חברים, לא תפחידו אותי. אני גאה על פעילותי הציונית במסגרת רגבים ומיזם "לב בגליל" שהיא הקימה (ומאז כבר פרש כנפיים והפך לעמותה עצמאית שעומדת על רגליה) לפיתוח הגליל ולקידום נצרת עילית, שהיא העוגן היהודי המרכזי בלב הגליל, אזור שסובל ממיעוט דמוגרפי יהודי דרמטי", עובר סמוטריץ לענות לגופו של עניין, אך במקביל מעביר ביקורת חריפה על גורמי אכיפת החוק: "במקביל לפרסום הפוסט הזה אני פונה ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה לחקור ולאתר את המדליף ולמצות איתו את מלא חומרת הדין. לצערי אני תולה תקוות מועטות בכך שהדבר ייעשה, וגם בכך נטפל בעזרת השם".

"מאחר ואין לי מה להסתיר, תכף אתייחס לכל שאלותיה המופרכות של הכתבת, אבל עוד קודם לכן אני מבקש להבהיר לעבריינים שהדליפו את ההסכם – במשטרה או בפרקליטות: חברים, עברו הימים שבהם אתם יכולים לתפור כך תיק יש מאין ולסכל מינוי של שר משפטים שאינו לרוחכם. בכוונתי בעזרת השם להתמנות לתפקיד, לנקות את האורוות, להחזיר לאחור את ההפיכה השיפוטית שביצע כאן אהרון ברק ללא כל סמכות ולתקן את העיוותים הרבים במערכת".

"ומכאן לגופו של עניין. בתמונות למטה שאלותיה של הגב' פישביין ולהלן תשובותיי, דבר דבור על אופניו: תנועת רגבים חרתה על דגלה מספר מטרות ובהן את "עידוד ופיתוח ההתיישבות". במסגרת מטרה זו הקמנו מיזם בשם "לב בגליל" שנועד להוות מעין "לובי חי" לגליל שיקרב את אתגרי הגליל למקבלי ההחלטות ויפעל לפיתוחו. במסגרת המיזם, ובשיתוף פעולה עם עיריית נצרת עילית, עניינו תורם של העמותה בפרויקט שימפה את צרכי העיר ויכין טיוטה של הצעת מחליטים לטיפול נקודתי בעיר במגוון מישורים, שתקודם מול מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה".

"לשם ביצוע העבודה התקשרנו עם חברת תארא שבבעלותו של עובד יחזקאל – מי שכיהן בעברו כמזכיר הממשלה ומטבע הדברים יודע איך להכין, ולכתוב לקדם הצעת מחליטים כזו. מר יחזקאל ביצע עבודה מקצועית מאוד במשך מספר חודשים, בצמוד לעירייה ובליווי עובדי העמותה, ואכן גיבש הצעת מחליטים שחלקים ממנה מקודמים עד היום. בתמורה לעבודה שילמה רגבים לחברת תארא שכר טרחה בסך 50,000+מע"מ ₪ כפי שנקבע בהסכם. התשלום הועבר כדת וכדין ודווח כנדרש. כאמור, המימון לפרויקט הגיע מתורם של העמותה (שתורם לה סכומים נוספים לפרויקטים נוספים) ונאות לקחת על עצמו את המימון. מובן כי התורם העביר את תרומתו בצורה מסודרת ובהתאם לחוק".

"ומכאן לשאלות של הכתבת: הסכמי סודיות נחתמים כדבר שבשגרה בהסכמים מעין אלו ובדרך כלל נועדו להגן על אינטרסים לגיטימיים של הצדדים ועל מידע שמועבר ביניהם במסגרת ההסכם. בהקשר הזה, מאחר ורגבים פועלת גם ביו"ש ובמסגרת פעילותה בגליל היה חשש שגורמים שאינם תומכים בהתיישבות ביו"ש יירתעו מלשתף איתה פעולה לפיתוח הגליל בשל זיהוייה עם הפעילות ביו"ש, הוקם מיזם לב בגליל כמותג עצמאי שאינו מזוהה כלפי חוץ עם רגבים. עם התרחבות המיזם נוצרה הצדקה להפיכתו לעמותה עצמאית וכך אכן נעשה. בשנת 2014 המיזם עדיין היה חלק מרגבים ולכן ההתקשרות בוצעה על ידי רגבים שהפעילה את המיזם וכמורשה חתימה מטעם העמותה היתה לי הזכות לחתום על ההסכם. כדי להשאיר את רגבים מאחורי הקלעים של הפרויקט ובכדי לא לפגוע במיתוג שלו הוכנס סעיף הסודיות".

"הפרויקט תואם את מטרותיה של רגבים, שכוללות בין היתר, כאמור, גם את "עידוד ופיתוח ההתיישבות". תארא נבחרה לבצע את הפרויקט בשל מקצועיותו וניסיונו הרב של מר עובד יחזקאל, שכאמור, כיהן בעבר כמזכיר הממשלה וצבר ניסיון רב בסוג כזה של עבודה".

"הקשר ביני לבין "לב בגליל" הוא שהייתה לי הזכות להקים אותו במסגרת פעילותי ברגבים עד שנפח הפעילות שלו גדל באופן שהצדיק מבחינה מקצועית להעמיד אותו על הרגליים כעמותה עצמאית. כשזו הוקמה הייתי אחד מחברי העמותה המייסדים. בתפקיד זה היתה לי הזכות לכהן עד כניסתי לכנסת, אז התפטרתי באופן רשמי מכל העמותות בהן הייתי חבר (בעצה של הייעוץ המשפטי לכנסת)".

"אכן, כפי שציין מר יחזקאל בחקירתו (על קיומה למדתי רק היום בעקבות פניית הכתבת), המימון לפרויקט הגיע מתורם שרתמה לעניין רגבים. רגבים לא היתה "צינור" אלא הגוף שגייס את התרומה והפעיל אותה באמצעות ההתקשרות עם חברת תארא למטרה שלשמה היא גוייסה. מובן כי התרומה, כמו גם התשלום לחברת תארא, נרשמו בספרים ודווחו כדת וכדין על ידי רגבים במסגרת דיווחיה השוטפים לרשם העמותות".

"טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים", ולכן מתחילת הדרך עריכת סיורי שטח למקבלי החלטות ומעצבי דעת קהל היה (ולמיטב ידיעתי נשאר גם היום) כלי מרכזי בפעילות של "לב בגליל". כשנכנסתי לכנסת הקמתי עם חברים נוספים את שדולת הגליל בכנסת, כהמשך ישיר וטבעי לפעילותי למען קידום ופיתוח הגליל. השדולה עבדה בשיתוף פעולה הדוק, גלוי וחוקי, עם לב בגליל. דוגמא נהדרת לשיתוף פעולה פורה בין חברי פרלמנט לארגונים חוץ פרלמנטריים שדוגלים במטרה זהה. ואכן, השדולה קיימה גם מספר סיורים בהובלת לב בגליל במסגרתם נחשפו חברי הכנסת החברים בה לאתגרי הגליל ולקחו על עצמם משימות לקידום".

"אני מבקש בהזדמנות הזו להודות לחבריי לראשות שדולה – חכ"ל איתן ברושי ואייל בן ראובן וח"כ מוטי יוגב על שיתוף הפעולה הפורה בינינו במסגרת השדולה (וכן, לא רק יהודה ושומרון מעניינים אותי…). הטענה לפיה כתוצאה מהסיורים האלה "זכיתי לחשיפה" היא מטופשת ולא דורשת התייחסות. כל פעילות (טובה או רעה…) של חברי כנסת "מזכה" אותם בחשיפה. אני תמיד משתדל שהחשיפה תהיה רק על דברים טובים… מובן כי סיורי השדולה היו המעט שבמעט שבסיורים שארגנה ומארגנת לב בגליל כדבר שבשגרה (אם יכולה להיות לכם השפעה על קידום הגליל ואתם רוצים סיור פנו לעמותה)".

"ולסיום, אין לי שום קשר לחברת תארא פרט לפניה של מר יחזקאל אלי במהלך הדיונים בממשלה ובכנסת ברפורמה בחברת החשמל בתור מי שייצג חלק מיצרני החשמל הפרטיים, ופרט להשתתפות שלי, בהזמנתו וביחד עם ח"כ עופר שלח, בפאנל בחירות שהוא ארגן לפני הבחירות (אחד מיני רבים מידי שבהם השתתפתי בתקופת הבחירות…). כל טענה בדבר קשר כל שהוא בין אותה עבודה, שבוצעה על ידי תארא עבור רגבים בשנת 2014 והוצאה מהנפתלין עכשיו (לאחר 5 שנים…) כדי לסכל את מינויי לתפקיד שר המשפטים, לבין פאנל הבחירות הזה היא קשקוש מקושקש".

"כלל התרומות והתמיכות שהגיעו לרגבים בתקופתי (ואני ממש לא זוכר כל אחת ואחת מהן) נעשו ונרשמו כדת וכדין. אני מפנה את הכתבת למבקר המדינה שכבר "עשה סיבוב" על התמיכות שהועברו לרגבים במסגרת מופע הדיפ-סטייט הפרטי שלו במאבקו נגד כוונתי להסדיר את תפקידו וסמכויותיו. גם את זה נעשה בעזרת השם בקדנציה הקרובה. גם היום בתפקידי בכנסת אני ממשיך לקדם את כל הדברים החשובים שהם עסקתי ברגבים, ובהם פיתוח ההתיישבות, ומה שכנראה מרגיז מאוד גורמים במערכת המשפט – קידום שלטון החוק האמיתי ותיקון עיוותים רבים שהתפתחו במערכת הזו במהלך השנים".

"סיכומו של דבר, אנשי הפרקליטות והמשטרה שהדליפו, תנסו לעבוד יותר קשה למצוא תיק כדי לתפור לי, כי קשקושים על קידום פעילות ציונית ברגבים ובלב בגליל הם לא רק משהו שאני לא מתבייש בהם, בהם גאוותי. מחכה בקוצר רוח לשמוע את המקוריות של הקשקוש הבא שהפרקליטות והמשטרה ינסו לתפור", מסיים סמוטריץ את ההודעה הזועמת שלו.