דו"ח האנטישמיות השנתי בשיתוף הקונגרס היהודי האירופי מעלה כי חלה עלייה מדאיגה של עשרות אחוזים באירועי אנטישמיות נגד יהודים ברחבי העולם • "האנטישמיות התגברה באופן שמעורר ספק לגבי עצם המשך הקיום היהודי בחלקים רבים בעולם"

מרכז קנטור לחקר יהדות אירופה באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף הקונגרס היהודי האירופי, פרסם היום את הדו"ח השנתי על תקריות אנטישמיות בעולם בשנת 2018. לפי הדו"ח, בשנה האחרונה נרשם המספר הגבוה ביותר של יהודים שנרצחו בשנה אחת מזה עשורים. מספר התקריות האלימות והחמורות ביותר שתועדו ברחבי העולם היה קרוב ל-400 – עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה – 387 תקריות אלימות תועדו במהלך 2018 לעומת 342 ב- 2017.

סוגי האירועים האלימים הנפוצים ביותר הם ונדליזם, איומים ואלימות ללא שימוש בנשק. מספרים אלה מראים שמספר המקרים שבהם נעשה שימוש בנשק ובהצתה הוא נמוך, בה בשעה שרוב ההתקפות הן נגד בני אדם ורכושם. לפחות 138 אנשים הותקפו, ורכוש פרטי ניזוק. הסיבה לכך היא שבני אדם ורכושם מוגנים פחות מאשר בתי כנסת ומרכזים קהילתיים. בתי קברות ואנדרטאות הם עדיין יעד מסורתי להתקפות.

ד"ר משה קנטור, נשיא הקונגרס היהודי האירופי, התייחס, עם פרסום הדוח, לעלייה בכל ביטויי האנטישמיות בעולם: "אם הייתי צריך לסכם במשפט אחד את מצב האנטישמיות בשנת 2018 ובתחילת 2019, הייתי אומר שזו התחושה הגוברת של מצב חירום בקרב יהודים במדינות רבות ברחבי העולם", אמר. "האנטישמיות התגברה לאחרונה באופן שמעורר ספק לגבי עצם המשך הקיום היהודי בחלקים רבים בעולם".