חברי הכנסת החרדיים משלושת המפלגות החרדיות מתכנסים כעת לפאנל פוליטי של 'למעשה' העוסק בתעסוקת חרדים. משתתפים: חברי הכנסת מאיר פרוש, יעקב אשר, ישראל אייכלר ומיכאל מלכיאלי. המנחה: העיתונאי יצחק פלדמן