כולם לדעת. לאירן יש פצצות אטום.
יש להם טילים עם ראש נפץ אטומי גם.