מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בבוקר יטפטף במישור החוף. ביום חמישי הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה ובבוקר יטפטף. ביום שישי צפוי עליה בטמפרטורות, בצפון יטפטף בבוקר. בשבת הטמפרטורות יעלו והן תהינה רגילות לעונה. בראשון יתחמם מעט, בהמשך השבוע שרב ויבש מהרגיל