האם הוא מיוצר בפניציה בשבת או שלא?
את שפע שוק סגרנו בחרם צרכנים כשהתעקשה לפתוח בשבת .
הקידוש השם לשר הש"סניק שהצביע נגד חילולי השבת .
האדמו"ר מגור יפיל את הממשלה על השבת – כבוד שמים יקר בעיניו מעל הכסף והתקציבים.