Yonatan Sindel/Flash90

מה באמת חשוב לחרדים: "בריאות לפני הכל" או "העיקר הפרנסה"?

"בריאות לפני הכל" או "העיקר הפרנסה"? מחקר של המכון החרדי למחקרי מדיניות בדק מה באמת חשוב לתושבי ישראל; "בריאות" נתפסת כפן המשמעותי ביותר בקרב כל המגזרים, לעומת "הכנסה ומצב כלכלי" – שאינה מדורגת גבוה יחסית בסדר העדיפויות

מה באמת חשוב לנו בחיים – בריאות, כסף, או אולי דווקא דיור הולם? מחקר שנערך ב"מכון החרדי למחקרי מדיניות" על ידי ניצה (קלינר) קסיר, המשנה ליו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות, דמיטרי רומנוב, עמית מחקר במכון, ואסף צחור-שי, חוקר בכיר במכון, בחן את סדרי העדיפויות של שלוש אוכלוסיות שונות בישראל – חרדים, יהודים לא-חרדים וערבים – כמו גם את שביעות הרצון מהם.

במחקר נבדקו 10 תחומים מרכזיים המשפיעים מהותית על חיינו: בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה, דיור, חיי קהילה וחברה, ביטחון אישי וחשיפה לפשיעה, איכות הסביבה ותשתיות ציבוריות (תחבורה, פיתוח באיזור המגורים וכד').

מהמחקר, שכלל סקר מקיף בקרב כ-1,200 נשאלים, עולה כי למרות השוני המובהק באורח החיים – יש דמיון רב בין ההעדפות של חרדים ויהודים לא-חרדים: ששת התחומים החשובים ביותר עבורם מדורגים באותו הסדר: בריאות, רווחה אישית וחיי משפחה, חינוך והשכלה, הכנסה ומצב כלכלי, תעסוקה ודיור.

לא כך בחברה הערבית, בה סדר חשיבות התחומים מעט שונה; הנשאלים אמנם דירגו את הבריאות כתחום החשוב בחיים, אך במקביל – "חינוך והשכלה" ו"תעסוקה" צויינו במיקום גבוה יותר, ואילו "רווחה אישית וחיי משפחה", תחום שדורג במקום ה-2 מבחינת רמת החשיבות שלו בקרב הנשאלים החרדים והיהודים לא-חרדים, זכה רק למקום ה-7 בחשיבותו באוכלוסייה הערבית.

במחקר אף נבדקה שביעות הרצון של המגזרים השונים מתחומי החיים השונים, ונמצא כי האוכלוסייה הערבית פחות מרוצה ממצבה בכל התחומים בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בישראל, ושביעות הרצון הנמוכה משקפת גם מצב אובייקטיבי. בנוסף, נמצא כי בכל קבוצות האוכלוסייה קיים קשר חיובי בין החשיבות המוענקת לתחומים ושביעות הרצון מהם. כאשר תחום הוא בעל חשיבות רבה יותר, מושקעים בו משאבים המביאים לשביעות רצון גבוהה יותר ממנו.

אולם לא תמיד לפרטים יש יכולת השפעה על השקעת המשאבים, ולעיתים נדרשת השקעה ציבורית על מנת ששביעות הרצון מתחום מסוים תהיה גבוהה. עוצמת הקשר משתנה בין קבוצות האוכלוסייה והיא חלשה ביותר בקרב האוכלוסייה החרדית, כתוצאה מגישה חיובית יותר לחיים בהשוואה לאוכלוסיות האחרות, שאינה תמיד קשורה למצב אובייקטיבי טוב יותר.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *