בהשתתפות ראש הממשלה: מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול המגבלה על מספר השרים וסגני-השרים. תמכו 65 חברי כנסת בהצעה, ו-54 התנגדו. כעת: כינוס הוועדה המסדרת ולאחר מכן דיון נוסף במליאה

מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה ראשונה את הצעת החוק לביטול המגבלה על מספר השרים וסגני-השרים. תמכו 65 חברי כנסת בהצעה, ו-54 התנגדו לה. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף בהצבעה במליאת הכנסת.

כעת מתכנסת הוועדה המסדרת של הכנסת, על מנת לקבוע את הרכב הוועדה המיוחדת אשר צפויה לקום על מנת לדון בתיקון להצעת החוק ולהכין אותו לקראת הקריאות השניה והשלישית. בתום הדיון בוועדה, תתכנס שוב מליאת הכנסת להמשך דיון בתיקון להצעת החוק ואישור הרכב הוועדה.

השר זאב אלקין אמר במליאה לקראת ההצבעה, "כבר לפני ארבע שנים הועבר החוק בהוראת-שעה, וגם בממשלה ש'יש עתיד' ויאיר לפיד השתתפו בה, כיהנו 23 שרים, ויש ח"כים שכיהנו כשרים בממשלה בת 30 שרים. איזו צביעות. בשום שלב שר מ'יש עתיד' לא קם ואמר 'אני מיותר' – בואו ונחסוך". לקין פירט את פעילותם של המשרדים שכונו "קטנים" כמו המשרד לענייני ירושלים והמשרד לאיומים אסטרטגיים והסברה.

עוד טען כי "משה בוגי יעלון עצמו היה במשך כארבע שנים שר לעניינים אסטרטגיים ולא חשב בשום שלב, שזו בושה לקבל את התפקיד הזה". התעמתו עם אלקין חברי הכנסת מיקי לוי, רם בן ברק ועופר שלח (כחול לבן). יאיר לפיד דרש מאלקין להשיב מדוע פרש מהליכוד בזמנו ועבר ל"קדימה".

ח"כ יאיר לפיד אמר היום כי, "היה איזה רגע שחשבנו שתקימו ממשלה לטובת המדינה אבל את זה קברתם ביום הראשון. אפשר לתלות שלט בבית חולים בעפולה שכאן לא יקנו מכשיר MRI כי הכסף הלך למשרד ממשלתי מיותר. התכנסנו כאן היום כדי להקים שמונה משרדי ממשלה מיותרים".

"הייתי גם חבר קבינט וגם חבר ועדת חוץ וביטחון, ואני אומר לכם 'אין צורך במשרד לענייני מודיעין', רק צריך את הג'ובים והנהגים והמשרות. לא צריך את המשרד לענייני ירושלים כי חבר הכנסת ברקת אמר זאת שזה מיותר. וההצבעה שלו הראשונה במליאת הכנסת תהיה על חוק שחושב שהוא מיותר. הבושה מתה והיא חיה בבלפור", דברי לפיד.