Tomer Neuberg/Flash90

הצעת הפשרה ליהדות התורה: משרד העבודה והרווחה יפוצל

מתגבשת הסכמה עם הליכוד כי משרד העבודה והרווחה יפוצל לשניים. תחום הרווחה והשירותים החברתיים צפוי להימסר לידיו של סגן שר במעמד שר מטעם יהדות התורה, ואילו תחום העבודה יימסר בידיו של שר מהליכוד עם ערך למסורת היהודית

במסגרת המשא-ומתן שבין הליכוד ליהדות התורה מתגבשת הסכמה, לפיה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יפוצל לשניים, כך דווח ב'ניוז 1'. תחום הרווחה והשירותים החברתיים צפוי להימסר לידיו של סגן שר במעמד שר מטעם יהדות התורה שמעליו יהיה שר ללא תפקיד ביצועי, ואילו תחום העבודה יימסר בידיו של שר מהליכוד.

המשמעות של ההחלטה היא כי מי שימונה לתפקיד שר העבודה יהיה אחראי למתן היתרים לעבודה בשבת, לעומת סגן השר במעמד שר של יהדות התורה שיזכה לקבל אחריות על תקציבי משרד הרווחה ממנו הודרו החרדים. עם זאת, יהדות התורה דרשה שהשר במשרד העבודה יהיה אחד הרואה בשבת ערך ולא נטל.

על פי הדיווח של עידן יוסף, אחד השמות המובילים לתפקיד הוא דודי אמסלם, האוחז בהשקפה מסורתית. חיים כץ, ששימש בשנים האחרונות בתפקיד שר העבודה והרווחה, נחשב סדין אדום בעיני החרדים, לנוכח היתרי העבודה הרבים שהוציא בתקופתו, זאת ללא אפילו ניסיון למצמצם את האישורים למינימום. אמסלם לעומתו נחשב שמרן ולא כמהפכן שינסה לשנות לכאן או לכאן את הסטטוס-קוו.

כידוע, החרדים מבקשים שגם שר התחבורה הבא יהיה עם כבוד למסורת. זאת לנוכח הניסיון המר שהיה להם מול שר התחבורה הנוכחי ישראל כ"ץ שבתקופתו בוצעו עבודות תשתית תחבורתיות רבות בשבת, הוכפל מספר ההיתרים לפעילות קווי תחבורה ציבורית בשבת ולא אכף את החוק כלפי קווי אגודות שיתופיות הפועלים בשבת בניגוד לחוק.

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו