אין הגויים יכולים להזיק לישראל – לפני שישראל מזיקים זה לזה.
גזענות האתר הזה כלפי ש"ס וכלפי ספרדים היא סיפור הרבה יותר עצוב מליברמן שגדל בארץ אתיאיסטית.